1. 1.
    Roma Antlaşması- 25 Mart 1957. AET ve EUROATOM'u kuran altı ülkenin (Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Fransa, Almanya ve italya) Roma Antlaşması'nı imzalamaları
    ... camp nou