1. .
  ahmet vefik paşa' nın ideal yöneticiyi tanımlayan formülüdür.

  1- Muteber (Geçerli)

  2- Mutena (Seçkin)

  3- Mutedil (Ilımlı)

  4- Mu'tezim (Azimli)

  5- Mutlif (Bağışlayıcı, affedici)

  6- Muvakkit (Zamanı iyi ayarlayabilen)

  7- Muvaffak (Basarili)

  8- Muzaffer (Galip)

  9- Müdebbir (Tedbirli)

  10- Müeyyide (Disiplinli)

  11- Mütefekkir (Düşünür)

  12- Müferrih (Güler yüzlü)

  13- Muhibbi (Muhabbetli, seven)

  14- Mükrim (Cömert, ikramcı)

  15- Mültefit (iltifat eden)

  16- Mümeyyiz (iyiyi kötüden ayırabilen)

  17- Münevver (Aydın)

  18- Mübessir (Müjdeleyici)

  19- Mübeccel (Yüceltilmiş)

  20- Muvahhit (Allah'a inanan)

  21- Mücerrib (Tecrübeli)

  22- Müfarik (Fark edebilen)

  23- Müeyya (Hazır olan)

  24- Müceddid (Cildini, görünüşünü yenileyen)
  -1 ... xsentos
 2. .
  (bkz: ahahahaha)
  1 ... tankut kabza