1. 1.
  * bulutsuzluk özlemi'nin acil demokrasi parçasında geçen ve "adalet mülkün temeli" cümlesiyle devam ettirilen anayasa maddeleri. karşılıkları da şöyledir :

  MADDE 141. Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına ancak genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar verilebilir.
  Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel hükümler konulur.
  Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır.
  Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.

  MADDE 142. Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir.
  1 ... pisikedi
 2. 2.
  italyan'da faşizm hüküm sürerken sınıf partisi kurmayı yasaklayan ünlü uygulamaların türkiye'deki halidir 141-142. işçi sınıfı partisi kurmanın önündeki en önemli engellerden biriydi zamanında.
  1 ... kisil