1. 1.
  Osmanlı imparatorluğu'nda ilk kez duraklama dönemi diye bilinen tarih aralığında gerçekleştirilmiş yenilik hareketleridir.

  Amaç ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda geri kalmışlığın giderilmek istenmesidir.

  ilk Islahat gerçekleştiren padişah 2. Osman (genç osman) dır.

  ıslahatlar halka hitap etmediği; ulemalar, Saray yetkilileri ve yeniçeriler gibi bazı kesimin çıkarlarını zedelediği için destek görmemiş tam aksine şiddetle karşılanmıştır. Hatta bazen "istanbul isyanları" diye bilenen ayaklanmalara neden olmuş, bazı tarihi kimselerin katledilmesiyle son bulmuştur.

  (bkz: genç osman ın şehit edilmesi)

  (bkz: vakay i vakvakiye)
  1 -1 ... kendi kendine kendini arayan