bugün

entry'ler (77)

çiğil

türkistan'da bulunan bir şehir. güzelleriyle ünlü olduğu için özellikle eski fars edebiyatı'nda adı sık sık geçmektedir.

(bkz: türk güzeli)

türk güzeli

doğu şiir geleneğinde özellikle de eski fars edebiyatı'nda sevgilinin gençliğini ve güzelliğini anlatmak için sıkça kullanılan ifade.

çin fağfuru

çin hükümdarlarına iran'da ve osmanlı da verilen isim.

dahhak

iran hükümdarı cemşid zamanında arap ülkesinde yaşayan yaşayan mirdas'ın çirkin, kötü ahlaklı, ancak altın dizginli 10 bin ata sahip bir kahraman olduğu için biveresb lakabıyla anılan oğlu.

şeytan tarafından kandırılarak taht uğruna babasını öldürmüştür.

(bkz: zendavesta)

kaf kaf kaf sin sin sin

(bkz: kaf kaf kaf sin sin sin kafsin kafsin kaf)

çağan

türkistan'da bir şehir.

taskent

(bkz: çaç)

çaç

türkistan'da yaylalarıyla ünlü bir şehir.

(bkz: taşkent)

cerire

turan ordusu kumandanı piran'ın büyük kızı. siyavuş'un eşi ve furud'un annesi.

(bkz: şahname)

cerencas

şahname'de adı geçen, efresiyab'ın akrabalarından bir tanesi , demur'un babası.

cengeş

efresiyab için iran hükümdarı rüstem ile savaşan turanlı süvari.

cendel

iran hükümdarı feridun'un askerlerinden biri.

(bkz: şahname)

cemşid

iran bayramı nevruz'un tahta oturduğu gün olması nedeniyle ilk kez onun hükümdarlığı sırasında kutlandığına inanılır.

iran destanlarının önemli bir figürü olarak, yedi yüzyıl boyunca insanlar, cinler, devler ve periler alemine hükmetmiş, insanlara terzilik, gemicilik, hekimlik gibi meslekleri öğretmiş, demiri işlemiş ve ilk kez silah olarak kullanmıştır.

cehn

şahname'ye göre efresiyab'ın küçük oğlu, peşeng'in kardeşi.

(bkz: alper tunga)

büst

sistan'ın doğusunda bir bölge. günümüzde iran ile hindistan arasında uzanır.

buzur

iran-turan savaşları sırasında iran ordusunun üzerine kar yağdıran turanlı büyücü. şahname'ye göre türkler arasında yaşamış, çince ve pehlevice öğrenmiştir.

busipas

iran-turan savaşları sırasında görev alan turanlı komutan geruy'un babası.

(bkz: şahname)

buluç

iran doğu sınırında yaşayan türki kökenli halk.

ateşkede

zerdüştlerin kutsal saydıkları, ateşi saklayıp ibadet ettikleri mekan.

borzin ateşkedesi

fars edebiyatında aydınlığın ve parlaklığın simgesi olan ateşkede. eski iran'da burada yanan kutsal ateşin çiftçilere güç ve bolluk getirdiğine inanılırdı.

(bkz: zerdüşt)
(bkz: avesta)
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.