bugün

makyavelizm

"amaca giden her yol mübahtır"

cümlesi ile açıklanabilecek düşünce akımıdır. ilk olarak niccolo machiavelli'nin il principe adlı kitabında devlet yönetimi ile ilişkilendirdiği görüşünden ortaya çıkmıştır.