bugün

plankton

karbondioksit gazlarının, oksijen gazı ve basit şekerlere dönüştürülmesi suretiyle emilmesini sağlayan canlılardır. dünya karbondioksit salınımının 1/3' lük kısmı okyanuslarda bulunan planktonlar tarafından emilmektedir. bu oran karaların tümünde gerçekleşen emilme miktarıyla neredeyse aynıdır. kalan 1/3' lük kısım ise atmosfere karışmaktadır.