bugün

osmanlıca

Bu dersin öğretildiği ilgili bölümlerde okuyan arkadaşlarımdan oldukça zor olduğunu duymuştum.