bugün

kuvayi milliye

Maraş'ı işgal eden, -fransız ordusu komutanı- yüzbaşı Andre'nin; "- BiZ buraya sermaye - medeniyet getireceğiz, sizi müreffeh yaşatacağız, hem bak benim yardımcım da müslüman!" Teklifine - tehdidine, (şehid çocuğu)ŞEKERCi HÜSEYNi'nin; "- o yardımcın, dini bütün bir müslüman olsaydı senin emrine girmezdi, Adana ve Osmaniye de -ermenilerle bereber- nasıl bir zulüm ve katliâm irtikâp ettiğinizi biliyoruz. Onların da intikamını alacağız, "MARAŞ TÜRK'E MEZAR OLMADAN, DÜŞMANA GÜLiZAR OLMAZ" diyerek, "-TÜRK MiLLETiNiN- KÜFR'E BOYUN EĞMEYECEĞiNi" ilân etmiştır.
istiklâl harbinin bittiğini v'az ederek, "Türk vatanı'nın işgaline yardım ve yataklık eden -domuz çobanı dölü- münafıkun, ivedilikle "itlaf - imha" edilmelidir.