bugün

varsak türkmenleri

toros dağları hattı boyunca yayılan, toroslar boyunca özellikle kozan ve çevresinde yoğunluk kazanan yörük türkmen boyu.

kars'a isim veren (karsak) boy olmakla birlikte anadolu'ya selçuklu akınları ile birlikte girse de horasan'dan gelmemiş, kafkasya civarından anadolu'ya giriş yapmış bir türk grubudur.

oğuz federasyonu olduğu tezi bulunsa da bunu destekleyecek pek bir kanıt bulunmamaktadır.
bulgar türklerinin ardılı olduğu tezi ile ilgili pek çok kanıt eski entrylerde sıralanmıştır.

osmanlı döneminde anadolu'da halk türkçesinin kalesi olmuşlardır.
tarihten bugüne milliyetçi ve gerektiğinde asi bir duruş sergilemişlerdir. (bkz: kozanoğulları) ve (bkz: dadaloğlu), (bkz: karacaoğlan).

Anadolu'da Oğuzların belki en milliyetçi boyu olan avşarlar/Avşar Türkleri ile sürekli yardımlaşma ve dayanışma halinde olmuşlardır.
farklı dönemlerde; varsaklar Avşar Karamanoğlu'na, Avşarlar varsak Kozanoğlu'na kesin destek sunmuştur.

bulgar türklerinin ardılı olmaları sebebiyle
çuvaşlar /çuvaşistan,
balkarlar /balkar
karaçaylar /karaçay
gibi türk boyları ile ilişkilidir.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.