sonsuz cehennem

  1. 10.
    neden bu kadar ağır bir ceza? sorusuna cevap niteliğinde buyrun okuyalım;

    Zira küfür, çendan bir seyyiedir. Fakat, bütün kâinatı kıymetsizlikle ve abesiyetle tahkir ve delail-i vahdaniyeti gösteren bütün mevcudatı tekzib ve bütün tecelliyat-ı esmayı tezyif olduğundan, bütün kâinat ve mevcudat ve esma-i ilahiye namına Cenab-ı Hak kâfirden şedid şikayet ve dehşetli tehdidat etmek; ayn-ı hikmettir ve ebedî azab vermek, ayn-ı adalettir.

    -Sözler, Rnk, said nursi.
    0 ... anladikherseyyalan