put

  1. 45.
    kendisinden tapınılan, yardım istenilen, hayatın merkezine konulan varlığa put nedir. Hacerü'l-esved örneğinde böyle bir durum söz konusu olamaz. Ek olarak;

    ikinci halife Ömer bin Hattab'ın bu taş için, "Biliyorum ki sen faydası ve zararı olmayan bir taşsın. Allah Resulü'nün seni öptüğünü görmeseydim seni öpmezdim" dediği rivayet edilir.
    0 ... anladikherseyyalan