ateistlerin aptalca genellemeleri

  1. 21.
    Büyük soruların kısa ve net cevaplarla açıklanabileceği gibi safdil bir ön varsayıma dayanan genellemeler kullanırlar çoğu zaman. iki üç basit argüman öne sürüp her şeyi çözdüklerini zannederler kendilerince. Psikolojik vakadır çoğu; ailesinden, yakınlarından ya da sosyal çevresinden gördüğü dini istismarın körüklemesiyle hareket ederler. Bu güruhun aklına ilahiyat (teoloji) denilince de Kur'an, hadis, siyer vb.den başka bir halt gelmez de zaten çoğunlukla. sığ bakış açıları dolayısıyla avamın tamamınca benimsenen ve birkaç lümpen beyinli kanaat önderinin sattığı sözümona din yaklaşımını tek alternatifmiş gibi kabul eder, buradan hareketle de bütün bir dini literatüre değersiz gözüyle bakıp basit ezberlerle veryansın ederler. Bu tiplemeler Bilimi tek realite unsuruymuş gibi gördüklerinden dolayı felsefe cahilidirler de aynı zamanda. Bu kesimin bilim lügatları da evrim ağacı türevi popüler yayınlardan ve Darwin,Hawking gibi muayyen sabit isimlerden öteye ulaşmaz. Tefekkürde bulunmayı geçtim, basit bir akıl yürütme zincirini dahi ardı arkasına kadar götürmekten aciz olduklarından dolayı, başlıkta konu edilen basit birkaç genelleme cevabın arkasına sığınır, tıpkı o sabah akşam gömdükleri, aşağıladıkları ve alay ettikleri dindar kesim gibi kendi söylediklerinin ve 'inandıklarının' sorgusuz sualsiz doğru olduğunu düşünerek vicdanlarını okşar, egolarını tatmin eder ve uyuşuk bir rahatlık içerisinde sürünür giderler.

    Edit: Sahip olduğu kanaate hatırı sayılır bir düşünüm, araştırma ve malumat birikimi sürecinin sonucunda ulaşmış ve en nihayetinde bulundukları durumun bir 'hakikat' noktası değil; fakat bir 'inanç' konumu olduğunun farkında olacak kadar aklı selim ateistler tenzihimdir.
    1 -1 ... purusha