snfatih

  1. 30.
    Putperestleri kudurtan bir yazar kardeşimdir.

    Reise selam,
    Durmak yok yola devam.
    2 -4 ... iyneci bey