mürekkep püskürtme güneş hücreleri

  1. 1.
    Genellikle mürekkep püskürtme güneş hücreleri (ing. “inkjet solar cells”), yarı iletken malzemenin ve elektrodların güneş hücrenin substratına oturtulması için mürekkep püskürtmeli yazıcının (ing. “inkjet printer”) kullanılması ile yapılır. Mürekkep püskürtme yönteminin kullanılması ile hem organik, hem inorganik güneş hücreleri yapılabiler. Mürekkep püskürtme inorganik güneş hücreleri esasen bakır indiyum galyum selenürü güneş hücreleridir. Organik güneş hücreleri, polimer güneş hücreleridir. Melez perovskit güneş hücrelerinin mürekkep püskürtme yazılması da olanaklıdır. Mürekkebin en mühüm unsuru, işlevsel malzemedir: metal tuz karışımı (örneğin bakır indiyum galyum selenürü), polimer fulleren karışımı veya karışmış organik ve inorganik tuzlardan ibaret olan öncül (yani prekürsor) (örneğin perovskit güneş hücreleri). Bu unsurlar münasip çözgende çözülür. ilave unsurlar, daha iyi yazılabilirliği ve substrat ıslanması için mürekkebin ağdalığını (ing. “viscosity”) ve yüzey gerilimini etkilemek amacıyla ilave edilebiler. Mürekkep, kartuşun içinde bulunur ve oradan substrata aktarılır, substrat ise çeşitli olabiler. Yazılma, damlacıkları fışkırmak için önceden ayarlanmış basınç şeklini uygulamağa programlanmış baskı kafasının memelerindeki basyüklenim sürücüsü (ing. “piezoelectric driver in the nozzles of the printhead”) ile yapılır. Çoğu durumda, çalışan bir güneş hücresini oluşturmak için işlevsel malzemelerinin birkaç tabakası üst üste çökdürülür. Çoğu durumda ısıl işleminin gerekli olduğuna rağmen, yazılma işlemi tam olarak çevre koşullarında yapılabiler. Mürekkep püskürtme organik güneş hücrelerinin verimliliği için mühüm etmenler, mürekkep püskürtme gecikme zamanı (ing. “inkjet latency time”), mürekkep püskürtmeli yazıcı kaidesinin sıcaklığı (ing. “inkjet printing table temperature”) ve polimer vericinin kimyasal özelliklerinin etkisidir.
    2 -2 ... bahtiyar babazade
entry'i yoruma kapat
  1. henüz yorum girilmemiş.