bugün

sezgi

Sezgi;

felsefe, mistisizm, ezoterizm ve farklı öğreti sistemlerinde farklı anlamlarda kullanılan terim.

Kullanım çeşitleri;

Kimi felsefi akımlarda akıl yoluyla kavranamayacak gerçeklerin derin düşünme (tefekkür) yoluyla aranışı sezgi kapsamında değerlendirilir.

Ruhçulukta sezginin, insanın kendi düşüncesi olmaktan ziyade çeşitli etkenlerden kaynaklanan tesirlerle belirdiği kabul edilir ki, bu etken genellikle bedensiz bir ruhtur. Bu yüzden ruhçular yüksek bilgileri içeren tebliğlerin alındığı ruhsal irtibatlara “sezgisel (intuitif) irtibat” derler.

Gnostiklere ve antikçağ inisiyelerine göre spiritüel aydınlanma yolunda üç tür bilgi mevcuttur ki,
bunlardan öğretim yoluyla öğrenilebilir bilgi mathesis,
his ya da ıstırap yoluyla edinilebilen bilgi pathesis,
sezgi yoluyla öğrenilebilir bilgi de gnosis olarak adlandırılmıştır.

inisiyasyonlarda en yüksek aşamaya ulaşanların, yani inisiye oluş aşamasına erişenlerin sezgi yoluyla aldıklarını çevresine aktararak aydınlatması söz konusu olur. inisiye adayının bu hale gelişi kimi inisiyasyonlarda tohumun bitki haline gelmesi sembolizm'iyle,
kimi inisiyasyonlarda ise meşale sembolüyle temsil edilmiştir.

ilham (inspiration) adı verilen sezgi söz veya yazı tarzında dışarı yansıdığında vahiy (revelation) adını alır.

Vahiy sözcüğü yalnızca peygamberler için kullanılan bir terim değildir. Bu terim Araplar’da islamiyet gelmeden önce de bilinen ve kullanılan bir terimdi.

(Alıntı)

Alakalı Başlıklar

Devamını Görüntüle

Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.