kalmamis

 1. 1.
  nabi'nin bir gazeli.

  Gül-sitân-ı dehre geldik reng yok bû kalmamış
  Sâye-endâz-ı kerem bir nahl-i dil-cû kalmamış

  Eylemiş der-beste dükkânın tabîb-i rüzgâr
  Hokka-i pîrûze-i gerdûnda dârû kalmamış

  Teşne-gânın çâk çâk olmuş leb-i hâhiş-keri
  Çeşme-sâr-ı merhametde bir içim su kalmamış

  Kadrin anlar yok bilür yok her dür-i sencîdenin
  Çârsû-yi kaabiliyyetde terâzû kalmamış

  Ceyş-i gamdan kande itsün ilticâ ehl-i niyaz
  Kal'a-i himmetde Nâbî burç ü bârû kalmamış
  0 ... serbest radikal
entry'i yoruma kapat
 1. henüz yorum girilmemiş.