türkiye

 1. 1.
  TÜRKiYE

  Oğlanlardan ve alkolden vaktim arrtıkça seni düşü-
  nüyorum Türkiye, inan doğru bu kere yanılsamam
  ve ruhumun yavşak zıpırlığı, hiç değilse ayık
  dolaşamayacak kadar dürüstüm,

  Türkiye, Tarkan öleli çok oldu, artık onu unut; bu-
  nadı kurt. Playboy'a annemin çıplak resimlerini
  satarak Beyaz Saray'a sırnaşmayı düşlüyorum
  spermi biraz fazla kaçırdığımda,

  Beş parasız paraladığım sokaklarında embesillerini
  ve taşak kalpli aydınlarının sidik yarışlarını
  görüp bol bol osuruyorum, başbakanı dinlerken
  televizyon karşısında ekrana ekmek teknemi aç-
  mak ya da esrar içmek, geğirmek en büyük mutlu-
  luk bana verdiğin,

  Otuz bir çekmediğim gecelerde düşler kuruyorum se-
  nin hakkında, hür hülyalarımda sana zerre kadar
  yer vermiyorum ama, maalesef ayakta kalıyorsun,

  Sosyal demokrat idiotlarını, orospu tavukların
  uğrak yeri sanat galerilerini, festival sar-
  kaçlarını, ölüsevici kültürünün uyanık tez-
  gâhtarlarını ve tezgâhın altında neler dön-
  düğünü farkedecek kadar sosyalistim,

  Hapsine düşmedim henüz, o yüzden tam solcu sa-
  yılmam köle pazarı piyasanda, kıçına cop
  girdiği için şair olanlardan da değilim; eli
  kulağındadır tımarhanelerinden birinde tes-
  cilli manyak olmamın ve koynuna girmediğim-
  den dorukta sıçanların, o yüzden ibneliğim
  de test edilip onaylanmadı,

  Uyuşukluklarıyla iktidara peşkeş çekip çaktır-
  madan, sonnet'leriyle, balad'larıyla köçek-
  leşen, raconları kıyak geçme üzerine kurulu
  mason-ulema tayfanı da tanırım, sen de bilir-
  sin ki havlayan it ısırmaz Türkiye, bak, biz-
  bizeyiz, çekinme, şu azınlıkları ne zaman ke-
  sip kızartacağız, çok acıktım Türkiye,

  Nâzım'ını severim, buna kızabilirsin, ama bazı
  -ne demekse- naif şairlerinin, devlet sanat-
  çısı olmasına ve adının iktidar şakşakçısı
  starlarla bir anılmasına dair çabalarına izin
  verdiğinden, sana korkunç müteşekkirim, inti-
  harımı hızlandırıyorsun böylelikle, böylelik-
  le artıyor kirim ve seninle kirimiz, ne gam?
  iyi akşamlar. Persil Supra.

  Mustafa Suphi, artık hamsi mi Türkiye, dikkat et,
  balıkları örgütlemesin,

  Allah'a inanmıyorum, Osmanlı'yım velhasıl, akın
  edip Avrupa'ya, toplayıp getiremesem de cil-
  lop gibi veletleri, n'apalım, buradaki lüm-
  pen teen-ager'larla idare ediyorum,

  Türkiye, ayıptır sorması ne zaman akıllanacağız;
  Türkiye, Kıbrıs'ın yakasını ne zaman bıraka-
  cağız ve ne zaman yaraşır olacağız binlerce
  devrim şehidimize,

  Türkiye, hiç terbiye edinemedim, yeteneğim bu ka-
  dar; çük kadarken okudum Sabahattin Ali'yi,
  Kafka'yı, Dostoyevski'yi, London'ı; Kapital'e
  başlayışım babamla aramızda çıkan küçük bir
  harçlık sorununa dayanır,

  IQ'larımızın düşük olduğunu sanmıyorum, peki
  bir eşek şakası mı bu; köy enstitüleri,
  halk eğitimler, halkevleri ne ayak; Behice
  Boran, iyi ki unutuldu; iyi oldu, eline
  sağlık Türkiye,

  Hasbelkader bir önerim var: CIA, Eurovision'u
  kazanmamızı, AET'na girmemizi sağlayamaz
  mı acaba, şüphesiz, eh benimki de salaklık,
  haklısın Türkiye,

  Bizi milletçe sevmeyenlere ayar oluyorum; ağız-
  larını burunlarını kırarak onlara medeniyet
  öğretmek istiyorum Türkiye,

  Ben, sex-shop'ların, komünist partinin, müslü-
  man demokrat partinin, rock partinin,
  çeşit çeşit gay barların açılmasını, askerliğin
  kaldırılmasını istiyorum Türkiye; bu top-
  raklarda Nobel, Oscar, LSD, özgürlük ve sik
  anıtları görmek istiyorum: kişi başına düşen
  milli gelirden bana ait payı iade ediyorum
  bütün bu harcalamalar adına sana; hapishane-
  ler, hayvanat bahçeleri, kamplar, tımarhane-
  ler boşaltılsın derhal; ben bütün kentlerin-
  den barışla, erdemle, insanlık haklarımla ke-
  yiften gebere gebere, ıslık çalarak dolaşan
  bir seyyah olmak istiyorum; Mandela kötü a-
  dam, döv onu Türkiye,

  `Uzak Asya'dan gelip Akdeniz'e bir kısrak ba-
  şı gibi uzanan bu memleket... sizin! afiyet
  olsun efendiler' demekten bıktım, bıktık,
  anlıyor musun, orada mısın Türkiye,

  Ama yine de memnun olmuyorsan bu tavırdan ve
  kızıyorsan ve sinirleniyorsan, olsun, biz
  yine geliriz; yine yazar, söyleriz; ölürüz;
  biz yine gideriz; sen, rahatını bozma o za-
  man, güzel bir çocuk gibi bu şık dünya ya-
  tağında, böyle masum böyle mazlum uyu Tür-
  kiye.

  küçük iskender
  79 -30 ... paramecium

Alakalı Başlıklar

Devamını Görüntüle