bugün

ik

Anadolunun birçok yerinde * -miş, -Muş eklerinin yerine kullanılmaktadır.
gelmiş- gelik
gitmiş - gidik
yapmış - yapık
gibi.