ayarlar

  1. 3.
    ayarlamak eylemini yerine getiren gereç.
    ve
    ayarlamak eyleminin üçüncü tekil şahısla çekimlenmiş hali.
    3 ... kratostol