bugün

60 kiloysak 59 u daşşak

işediği sidiği meni sanıyorsa o ağırlık yapıyordur zağar.

ayrıca minikle mutlu değil herhalde; bu kadar takıntılı olduğuna göre. gülcem, gülemiyorum da töbe Allah.