yolsuzluk

  1. 1.
    yetki alanlarını kötüye kullanıp, kişisel menfaat yaratma, yoldan sapma.
    1 ... asiti kaçmış kola