bugün

draft

gemilerde su hattı ile gemi omurgası arasında kalan dikey mesafedir. şöyle ki, her an santimi santimine bilinmesi ve hesap edilmesi gereklidir. geminin boş veya dolu olmasına göre de tabii olarak değişir bu değer. bir gemi boş iken 2 küsür dolu iken 15 m gibi inanılmaz bir farkla değişebilir.
gemiye yüklenen yükler ayrı ayrı hesaplanıp final draft bulunabileceği gibi, kana rakamları ile de bakılıp gözlemlenebilir. bu rakamlar roma rakamlarıyla yazılmış olup çoğunlukla baş vasat ve kıç tarafında bulunur gemilerin. kısacası bu rakamlardan geminin o bölgesinin kaç cm suya batık olduğunu görebiliriz. tabii bu işlem limanda iken yapılır, yoksa zaten seyir sırasında göremeyiz.
geminin baş ve kıç draft arasındaki fark ise trim'i verir.
gemiyi trimsiz yüklemek bilgi vede kudret isteyen çetin bir işdir.
hayvani bir gemi böle dümdüz yüklenmiş ise bu o geminin 2.kaptanının bu işi bildiğine yorumlanabilir.
ayrıca air draft diye birşey vardır ki bu da, su hattı ile geminin en yüksek noktası arasındaki dikey mesafedir.
konuyla ilgili olarak,
(bkz: stability)