sigorta

  1. 3.
    Meydana gelebilecek hasarları karşılayan bir güvence sistemidir. Ülkemizde sigorta poliçeleri yaygın olarak araçlarda kullanılıyor ancak gelişmiş ülkelerde yaygın olarak Hayat sigortaları, Ferdi Kaza, Sağlık sigortaları kullanılmaktadır. Dolayısıyla sigortanın kullanım alanları ve gelişmişliği o ülkenin gelişmişliğini göstermektedir.
    2 ... jamish efendy