hobbit

  1. 67.
    tolkien reisin evlerinin şeklinden ötürü ilk olarak hole builder olarak isimlendirmeyi düşündüğü ancak daha sonra olaya ayrı bir şirinlik katmak için hobbit ismini verdiği orta dünya ırkı.
    0 ... centurion