lento

  1. 5.
    ispanyolcada yavaş/ağır anlamlarına gelen kelime.
    1 ... im nothing