masarasyon

  1. 3.
    adli tıpta kullanılan bir terim. uzun süre suda kalmış cesetlerde oluşan bazı doku bozukluklarında kullanılan tanım.
    0 ... kurtcebe noyan