imparator penguen

  1. 3.
    adları üstündedir.

    tanrının sabırlı, gizemli, güzel ve sadık yarattıklarındandır.
    0 ... cymbeline