bugün

hanim evi gecelemis

ankara türküsüdür.

hanım evi geçelemiş
yüzlerini peçelemiş
hanım düşmüş bir kötüye (hanım hanım)
emeğini heç'eylemiş (hanım hanım)

bahçede güller dest'olur
nergiz de güle dost olur
yari kötü olanların (hanım hanım)
günde gönülde hast'olur (hanım hanım)

gençlikte emek zay'olmaz
şenlik olmazsa köy olmaz
gönül gönülü tutmazsa (hanım hanım)
şeker yesen de ey'olmaz (hanım hanım)

yöre: ankara/ş.koçhisar
kaynak kişi: veli öztürk
derleyen: ankara devlet konservatuarı
thm rep. no: 4498