uludağ üniversitesindeki öğrenci toplulukları

  1. 1.
    büyük çoğunluğu mediko sosyalde'da bulunan öğrenci kulüpleridir.

    (bkz: Tekstil Mühendisliği Topluluğu)
    6 ... ibibik