1. ?.
  zünnar, papazların bellerine bağladıkları ucu haçlı kuşak. divan şiirinde sevgilinin saçı ile banzetmeli olarak kullanılmaktadır.

  "Bir Firengi kâfir olduğun bilürdi Avniyâ
  Belün ü boynunda zünnar ü çelipayı gören." *
  3 ...
  #1306581 :)
 2. 1.
  (bkz: Avni) mahlasıyla edebiyatımızda nam salmış olan fatih sultan mehmet'in bir gazelinde de geçer bu sözcük:
  osmanlıcası:
  Ukde-i zünnarına her kimse kim dil bağlamaz,
  Ehl-i iman olmaz ol aşıklarınun güm-rahıdur.

  (bkz: türkiye türkçesi):
  Zünnarının düğümüne gönül bağlamayan kim olursa olsun
  Ehl-i iman değildir, o aşıkların yolundan çıkmıştır
  ...
  #2095285 :)
 3. 2.
  ip anlamında olup ateşperestler ile putperestlerin bellerine bağladıkları kuşaktır.
  ...
  #2863687 :)