1. .
    insan ve doğa yaşamına zararlı olan maddelerin içine tıkıldığı varildir. gömülesi sorunları vardır. zira bunlardan kurtulmak şenlik olarak bile kutlanabilir. en son olarak karadeniz sahillerinde* 18 yıldır depoda bekleyen italyan kökenli zehirli varillerin gonderilmesi yöre halkınca davullarla zurnalarla kutlanmıştır.*
    ... kapaparantez