1. .
  1. zavallılığı genetik (ırsi) olan kişidir.

  2. Zavallı olmaya programlanmış bilimum varlıklardır.

  3. ezikzadelerle akraba olan kişidir.

  4. zavallıdır ve bundan kurtulması olanaksız olan kişidir.

  5. mezarına zavallızadelerden olduğu belirtilmesi gereken kişidir.

  6. sevdiği kızın eteklerinde zil olup olmadığını kontrol eden kişidir.
  ... fidelcastro