1. 1.
    aydın kişi anlamında kullanılır.
    ... hexagram