1. 1.
    osm. tutma ve bağlama disiplin.
    ... myhosh