1. .
  Bir yazının, yapıtın, yasanın, kararın anlamanı, amacını, uygulanma yerlerini belirtme, açıklama...
  ... fatal
 2. .
  bireyin duyguları, düşünceleri ve tutumları ile bağlantılı olarak terapistin yaptığı değerlendirme sonuçlarına ilişkin açıklama ve yargılamadır. kişinin ifadelerinde gizli olan ve kendisinin farkında olmadığı düşünceleri açıklayarak ya da kişinin davranışları ve duyguları arasında sebep-sonuç ilişkisi kurularak yapılabilir.
  5 ... cevapsiz soru
 3. .
  (bkz: anlamlandırma)
  ... mürekkep