1. 1.
    herbert simon'a göre, özsel rasyonalite kavramının taşıdığı sakıncalar nedeniyle, psikolojide yaygın olarak kullanılan yöntemsel rasyonalite kavramına başvurulması gerekir; bu kavram temelinde, bireysel kararlar, basit bir amaç-araç ilişkisi çerçevesinde değil, bireyden ve ortamdan kaynaklanan çeşitli etkenlerin belirlediği karmaşık süreçler çerçevesinde incelenir, bir nevi problem çözme süreciyle ilgilidir.
    1 ... wad ar yu tolking ebat yu