1. .
    yerli yerinde deyiminden hayat bulan, aynı anlama gelen ancak cümlenin içinde farklı bir fonksiyona sahip olan kullanılış. diğer bir deyişle "yerli yerinde" isimleri nitelemek için kullanılır. "yerli yerince" ise fiilleri niteler. yani fiilin olması gerektiği gibi yerine getirildiğini vurgular.
    ... oteki turkiye