1. 1.
    ortaya sürülen savın gerçekliğini vurgulamak için sarfedilen ifademsi.
    2 ... arabaciarabayatasget
  2. 2.
    genelde inandırmak için söylenir ve genelde inandırılmak istenen durum yalandır.
    ... amabenbensahiden