Advertisement

  1. 1.
    islamiyet Öncesi Türk devletlerinde hakanın emrine verilen ad .
    1 -1 ... wonderland35