1. .
    xml şemalarını tanımlayan dosya tipleridir.
    ... papuayenigineyeyinegidenadam
  2. .
    gözlerini sıkıca yumup, ağzını büzerek dil çıkaran sanal ortam canlısı.
    ... coremax