1. 1.
    azteklerde bir tanrıdır. doğanın dönüşümünün sembolüdür.
    ... fidelcastro