1. .
    elektromanyetik ışıma tipi. dalga boyu, gama ışını < x ışını < morötesi şeklindedir.
    ... frozen hopes