1. 1.
    hikayesini duyan herkesin "adamdaki kadere bak" dediği, 1814-1882 yılları arasında yaşamış, virginialı kabzımaldır.

    amerikan iç savaşı'nda, kuzey ve güney ordularının ilk büyük çaplı muharebesi olan birinci manassas muharebesi, 18 temmuz 1861'de, kendisinin evinin de üzerinde bulunduğu çiftliğinde yaşanmıştır. kendsinin evi de güneyliler tarafından karargah olarak kullanılmıştır. bu muharebede evinin üzerine bir top mermisi düşmüş, bunun üzerine mclean ailesi ile daha güvenli bir yere taşınma kararı almış ve manassas'ın 200km güneyinde bulunan appomattox'a taşınmıştır.

    aradan 4 yıl geçtikten sonra, yine evinini hemen yakınında, appomattox'da yapılan son muharebenin ardından, güney ordusu komutanı general robert e lee, kuzey ordusu komutanı Ulysses S Grant'a teslim olma kararı almıştır. teslim anlaşmasının imzalanması için seçilen yer ise mclean'in evidir! amerikan iç savaşı, 9 nisan 1865'te, wilmer mclean'in oturma odasındaki masada imzalanan anlaşma ile resmen sona ermiştir.

    wilmer mclean sonradan şöyle söylemiştir: "savaş evimin ön bahçesinde başladı, oturma odamda sona erdi."
    ... david brent