1. 1.
    doğrusu vücut sıcaklığı olan terim.
    -1 ... indoor rain