1. 1.
    davranış bilimleri alanında çalışmalar yapmış psikolog. liderlik ve beklenti kuramları ile literatürde ismi bolca geçer.
    1 ... uqueer as a cwo