1. 1.
  Birbirine bağlı sebepler manzumesinde, en küçük teferruat ile en büyük esas arasındaki yakın alaka hikmetinin at yönünden ifadesi:

  "Bir çivi bir nalı, bir nal bir tırnağı, bir tırnak bir ayağı, bir ayak atı, bir at bir kumandanı, bir kumandan da bir vatanı mahvedebilir."
  (Cengiz Han)
  Düşmandan kurtulmak için bir at arayan hükümdarın gözünde at:
  "Bir ata bir krallık1"
  (III. Richard)
  Ham kuvvet emrinde at:
  "Atımın geçtiği yerde ot bitmez!"
  (Atilla)
  ilme hürmet vesilelerinin en büyüğünü at vermiştir:
  "Alimlerin bindiği atın ayağından sıçrayan çamur şerefimizdir."
  (Yavuz Sultan Selim)
  At kıymetinin en mükemmel tesbiti:
  "Koşan atın sırtı, oturulacak yerlerin en iyisidir.
  (el-Mütenebbî)
  At hakkında söylenmiş sözlerin estetik planda belki en güzelini ve atı belirtmekte en renklisini temsil edeni de bir arap atasözü:
  "Atlar rüzgarların fazıdır!"
  Ve Necip Fazıl Kısakürek'in atı tariflerinden sadece birisi:
  "At hayvan zarfı içinde hayvandan başka birşey."
  ... nardogan