1. 1.
    (isim, mantık)

    Verilen bir önermeden çıkarsama yoluyla varılan sonuç:
    "Taşlar katı olur, mermer bir taştır, şu hâlde mermer katıdır uslamlaması bir tasımdır. Bu tasımın ilk önermesine büyük önerme, ikincisine küçük önerme, sonuncusuna da vargı denir."- .

    tdk'dan...
    ... antilopyawrusu