bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  (isim, mantık)

  Verilen bir önermeden çıkarsama yoluyla varılan sonuç:
  "Taşlar katı olur, mermer bir taştır, şu hâlde mermer katıdır uslamlaması bir tasımdır. Bu tasımın ilk önermesine büyük önerme, ikincisine küçük önerme, sonuncusuna da vargı denir."- .

  tdk'dan...
  ... antilopyawrusu