1. 1.
    Giyecekler, giysiler, giyim kuşam *.
    1 ... fidelcastro