1. 1.
  Yalnızca RNA yapısına katılan bazdır.
  ... martyns
 2. 2.
  halka yapılarına göre bazlar ; purin(çift halkalı), pirimidin (tek halkalı) olarak ayrılırlar. urasil , pirimidin grubundan tek halkalı yapıdadır.
  1 ... kacak kelebek
 3. 3.
  Urasil, RNA'nın yapısındaki dört bazdan birisidir. Üç pirimidin'den birisidir. DNA'da urasil yerine timin kullanılır. Timin gibi, urasil de adenin ile iki hidrojen bağı kullanarak bir baz çifti oluşturabilir. Urasil ile timin arasındaki fark, urasilde timindeki metil grubunun olmamasıdır. Urasil, timinle karşılaştırılırsa, sitozin'e daha kolay bozunur.

  Urasil 2-oksi-4-oksi pirimidin olarak da bilinir.
  ... turkmen balasi